Na konferencji prasowej zwołanej po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej premier Morawiecki poinformował, że podczas rozmowy z szefową KE w dniu 13 lipca br. to on poruszył temat „jak można zamknąć procedurę z art. 7 TUE, która niepotrzebnie psuje atmosferę pomiędzy Polską a Komisją”. Zaznaczył jednocześnie, że „to nie była kwestia podniesiona przez przewodniczącą Komisji”, lecz przez niego samego. Co więcej, jak wynika ze słów premiera Morawieckiego, podczas spotkania nie tylko mówił, że „Polska nie ma żadnych problemów z praworządnością, ale wręcz przewodnicząca KE potwierdziła, że Polska jest jednym z tych krajów, które do uczciwego wydawania środków unijnych przykładają ogromną wagę”. Kończąc, porównał też trwającą procedurę z art. 7 TUE do „brzęczącej osy w pokoju, która niepotrzebnie wleciała przez okno i której trzeba pozwolić wylecieć, żebyśmy spokojnie z Komisją Europejską mogli się zająć ważniejszymi tematami”.

1. Mając powyższe na uwadze zwracamy się o informację, czy spotkanie premiera rządu RP z szefową Komisji rzeczywiście miało taki przebieg?

2. Czy przewodnicząca Komisji nie podjęła kwestii przestrzegania praworządności w Polsce z własnej inicjatywy, lecz dopiero gdy została ona poruszona przez premiera Morawieckiego?

3. Czy zdaniem Komisji przestały istnieć przesłanki warunkujące wszczęcie mechanizmu ochrony praworządności z art. 7 UE, by móc je zbagatelizować porównując do „brzęczącej osy”?

Odpowiedź Komisji:

Zgodnie z informacją opublikowaną za pośrednictwem oficjalnego konta przewodniczącej Komisji Europejskiej na Twitterze o godz. 10.29 w dniu 13 lipca 2021 r. na spotkaniu dwustronnym z premierem Mateuszem Morawieckim omawiano następujące tematy: 1) kolejne kroki na drodze do osiągnięcia wspólnych celów klimatycznych oraz przyszłych przepisów; 2) zieloną taksonomię; 3) Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności; 4) kwestie praworządności.

Jeżeli chodzi o toczące się postępowanie na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”), Komisja uważa, że zmiany, które zaszły od czasu przyjęcia przez Komisję uzasadnionego wniosku w dniu 20 grudnia 2017 r., wskazują, że większość zgłoszonych poważnych zastrzeżeń nadal nie została rozwiązana, a w międzyczasie pojawiły się nowe zastrzeżenia. Taki rozwój sytuacji skłonił Komisję do wszczęcia przeciwko Polsce nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do niezawisłości sądownictwa. 

Komisja przypomina również, że organizacja przesłuchań w ramach prowadzonego postępowania z art. 7 TUE leży w gestii Rady. W dniu 22 czerwca 2021 r. na forum Rady do Spraw Ogólnych odbyło się formalne przesłuchanie Polski w ramach toczącego się postępowania. Komisja będzie nadal wspierać Radę w prowadzeniu postępowania z art. 7 TUE w celu rozwiązania przedmiotowych kwestii.