Poniżej znajdują się sprawdzone adresy i kontakty dla wszystkich chcących pomóc lub szukających wsparcia dla naszych sąsiadów.

Lista będzie aktualizowana.

+48 42 638 49 99

ukraina@uml.lodz.pl 

Możliwe jest również udzielanie bezpośredniego wsparcia ukraińskim siłom zbrojnym poprzez wpłaty na stronie Narodowego Banku Ukrainy lub za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (instrukcja na stronie). W ciągu kilku dni taka możliwość zostanie również udostępniona użytkownikom systemu BLIK.