Spiker


Poza działalnością parlamentarną w Strasburgu i Brukseli występuję również z wykładami (w języku polskim lub angielskim) dotyczącymi makroekonomii, bankowości oraz finansów międzynarodowych. . Osoby i instytucje zainteresowane współpracą w tym zakresie zachęcam do kontaktu pod adresem: wystapienia@marekbelka.com.

Tytuły dotychczasowych wystąpień:


„Polska gospodarka – stan obecny i perspektywy”
„Gospodarka światowa – czy i jakie będą punkty zapalne prowadzące do kolejnego kryzysu?”
„EURO w Polsce – za i przeciw”
„Przyszłość Unii Europejskiej okiem ekonomisty”
„System bankowy w Polsce na tle Europy i świata”
„Regulacje systemu bankowego i finansowego po kryzysie 2008-2009”
„Polski przedsiębiorca w dzisiejszej Polsce (i niestabilnym świecie)”
„Regulatory regime of the financial sector – response to the Global Financial Sector of 2008. What have we learned from the crisis?”