Z zachowaniem reżimu sanitarnego udało się oficjalnie otworzyć moje biuro w Skierniewicach. Cieszę się, że również tu, w kolejnym miejscu w województwie łódzkim, znalazła się przestrzeń dla europejskiego dialogu, dyskusji o przyszłości Wspólnoty przez duże W oraz jej wpływu na wspólnoty lokalne.


Skierniewice już dziś borykają się z katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych dotykającymi nie tylko rolników i gospodarkę, ale wpływających na codzienne funkcjonowanie zwykłych mieszkańców. Podobnie do innych miejsc w regionie, także tu odczuwalne są skutki gospodarczego załamania spowodowanego pandemią. Wszystkie wywoływane tymi tematami wątpliwości i obawy wymagają rozmowy. Liczę na to, że ten kolejny europejski dom w łódzkiem taką rozmowę ułatwi.