Fot: zasoby własne

Dziś wysyłamy do Komisji Europejskiej list mojego autorstwa z wnioskiem o wpisanie Rosji na finansową czarną listę. Parlament Europejski uznał Rosję za sponsora terroryzmu. Czas by zaczęła za to płacić.

Serdecznie dziękuję wszystkim posłankom i posłom Parlamentu Europejskiego, którzy – niezależnie od politycznych różnic, ponad podziałami – wsparli te inicjatywę swoimi podpisami.

Pełna treść listu poniżej.


Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen,
Szanowna Pani Komisarz McGuinness,

W dniu 7 stycznia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła nowe Rozporządzenie Delegowane w stosunku do państw trzecich, które mają strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), a tym samym stwarzają istotne zagrożenia dla systemu finansowego Unii („państwa trzecie wysokiego ryzyka”). Rozporządzenie jest uważane za integralną część unijnej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

To właśnie wtedy, gdy relacje biznesowe i transakcje dotyczą wspomnianych jurysdykcji, banki i inne podmioty objęte tą legislacją są zobowiązane do stosowania wobec nich wzmożonej kontroli. Wśród tych wymogów wzmożonej czujności znajdujemy m.in. dodatkowe kontrole i środki sprawdzające określone w Art. 18 Dyrektywy 2015/849.

Zrewidowana metodyka tworzenia tej swoistej „czarnej listy” krajów trzecich wysokiego ryzyka zakłada przyjęcie za punkt wyjścia list FATF dotyczących krajów z niedoskonałościami w zakresie AML/CTF. Następnie Komisja powinna uzupełnić tę listę o własną ocenę różnych kryteriów związanych z polityką AML/CTF innych krajów. Niektóre z nich to kryminalizacja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu lub ich doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

23.11.2022 r. Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą „Uznania Federacji Rosyjskiej za państwowego sponsora terroryzmu”. Wszelkie fundusze – nawet pośrednio przechodzące przez budżet tego kraju – mogłyby zostać wykorzystane do sfinansowania jego okrutnej wojny, w tym ataków terrorystycznych na budynki cywilne i infrastrukturę na Ukrainie. Mogą też stanowić zagrożenie dla UE i innych krajów jej sąsiedztwa. Ponadto, utrzymywanie niższego poziomu kontroli wobec Rosji może stworzyć lukę prawną, która ułatwi podmiotom znajdującym się na unijnej liście uniknięcie naszej wspólnej polityki sankcyjnej.

Biorąc pod uwagę współpracę FATF, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, organizacja postanowiła odsunąć Federację Rosyjską od jej prac i ograniczyć jej rolę, ponieważ „Działania Rosji nadal naruszają podstawowe zasady FATF, których celem jest promowanie bezpieczeństwa i integralność systemu finansowego”.

Biorąc powyższe pod uwagę, my – niżej podpisani – wzywamy Komisję do rozważenia dodania Rosji do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka, które mają strategiczne braki w swoich systemach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, gdy Komisja opublikuje swoje nowe rozporządzenie delegowane w tej sprawie.

Marek Belka, S&D

Ludek Niedermayer, EPP

Dragoș Pîslaru, Renew Europe

Johan Van Overtveldt, ECR

François Alfonsi, Greens

Magdalena Adamowicz, EPP

Andrus Ansip, RE

Petras Auštrevičius, RE

Marek Balt, S&D

Vladimír Bilčík, EPP

Robert Biedroń, S&D

Benoît Biteau, Greens

Jerzy Buzek, EPP

Damien Carême, Greens

Olivier Chastel, RE

Dacian Cioloș, RE

Włodzimierz Cimoszewicz, S&D

David Cormand, Greens

Gwendoline Delbos-Corfield, Greens

Karima Delli, Greens

Anna Fotyga, ECR

Tomasz Frankowski, EPP

Frances Fritzgerald, EPP

Vlad Gheorghe, RE

Claude Gruffat, Greens
Bernard Guetta, RE

Andrzej Halicki, EPP

Teuvo Hakkarainen, ID

Krzysztof Hetman, EPP

Danuta Hübner, EPP

Laura Huhtasaari, ID

Ivars Ijabs, RE

Yannick Jadot, Greens

Adam Jarubas, EPP

Irena Joveva, RE

Rasa Juknevičienė, EPP

Radan Kanev, EPP

Assita Kanko, ECR

Billy Kellegher, RE

Łukasz Kohut, S&D

Ewa Kopacz, EPP

Andrey Kovatchev, EPP

Andrius Kubilius, EPP

Zbigniew Kuźmiuk, ECR

Georgios Kyrtsos, RE

Sergey Lagodinsky, Greens

Aurore Lalucq, S&D

Janusz Lewandowski, EPP

Miriam Lexmann, EPP

Nathalie Loiseau, RE

Bogusław Liberadzki, S&D

Elzbieta Łukacijewska, EPP

Aušra Maldeikienė, EPP

Marian Marinescu, EPP

Liudas Mažylis, EPP

Karen Melchior, RE

Alin Mituța, RE

Siegfried Muresan, EPP

Lucia Ďuriš Nicholsonová, RE

Johan Nissinen, ECR

Janina Ochojska, EPP

Jan Olbrycht, EPP

Lidia Pereira, EPP

Eva-Maria Poptcheva, RE

René Repasi, S&D

Michèle Rivasi, Greens

Caroline Roose, Greens

Mounir Satouri, Greens

Michal Šimečka, RE

Radosław Sikorski, EPP

Michaela Šojdrová, EPP

Sylwia Spurek, Greens

Ivan Štefanec, EPP

Nicolae Ștefănuță, RE

Ramona Strugariu, RE

Paul Tang, S&D

Dominik Tarczynski, ECR

Róża Thun, RE

Evžen Tošenovský, ECR

Marie Toussaint, Greens

Dragoș Tudorache, RE

Ernest Urtasun, Greens

Inese Vaidere, EPP

Salima Yenbou, RE

Anna Zalewska, ECR

Roberts Zile, ECR