Aktualności


Pomoc dla Ukrainy

Poniżej znajdują się sprawdzone adresy i kontakty dla wszystkich chcących pomóc lub szukających wsparcia dla naszych sąsiadów. Lista będzie aktualizowana. +48 42 638 49 99 ukraina@uml.lodz.pl  Możliwe jest również udzielanie bezpośredniego wsparcia ukraińskim siłom zbrojnym poprzez wpłaty na stronie Narodowego Banku Ukrainy lub za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (instrukcja na stronie). W ciągu kilku dni taka możliwość zostanie również udostępniona użytkownikom systemu BLIK.

Możliwe naruszenie art. 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez nową polską ustawę medialną. [Interpelacja]

Komisja oczekuje, że państwa członkowskie dopilnują, by ich polityka i procedury administracyjne nie wpływały na realizację zobowiązania do zapewnienia wolnego, niezależnego i zróżnicowanego ekosystemu medialnego.

Ustalenia ze spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej z premierem rządu RP w kontekście trwającej procedury ochrony praworządności (art. 7 TUE) [Interpelacja]

Jeżeli chodzi o toczące się postępowanie na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”), Komisja uważa, że zmiany, które zaszły od czasu przyjęcia przez Komisję uzasadnionego wniosku w dniu 20 grudnia 2017 r., wskazują, że większość zgłoszonych poważnych zastrzeżeń nadal nie została rozwiązana, a w międzyczasie pojawiły się nowe zastrzeżenia. Taki rozwój sytuacji skłonił Komisję do wszczęcia przeciwko Polsce nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do niezawisłości sądownictwa.

Krajowy Program Odbudowy – podział grantów i pożyczek. [Interpelacja]

Podział grantów i pożyczek pomiędzy samorządy i władzę centralną jest nadal krytykowany przez wielu reprezentantów tych pierwszych, którzy odnoszą wrażenie, że podział grantów może być oparty na przesłankach politycznych i godzi w potrzeby samorządów.