29 października w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie profesor Marek Belka spotkał się z uczestnikami programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania inaugurującego kolejną edycję programu poruszono tematy związane z wyzwaniami stojącymi przed całą Unią Europejską, jak i przed Polską jako jej członkiem. Czy jesteśmy przygotowani do czekającej Europę „zielonej rewolucji”? Czy wagę naszego członkostwa we wspólnocie wyznacza sprawowanie eksponowanych stanowisk czy raczej skuteczne negocjacje ważnych dla Polski tematów? Jaką rolę w systemie europejskich instytucji odgrywa głos obywateli? Co znaczy Unia dla młodych Polek i Polaków? Między innymi na te pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy programu obejmującego co roku większą liczbę szkół średnich w Polsce.