Ogólne


Nazywam się Marek Belka. Większość swojego zawodowego życia spędziłem zajmując się ekonomią w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Czy to w pracach naukowych, czy w działalności publicznej, gospodarka bliska ludziom była zawsze w centrum mojej uwagi. Dziś wypełniam mandat polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, wybranego głosami mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Sprawy związane z podatkami dla wielkich firm technologicznych, współpracą handlową, czy działaniami instytucji finansowych wobec konsumentów stały się głównymi obszarami mojej parlamentarnej aktywności. Moją historię, w dużym skrócie, poznasz poniżej. Bieżącą działalność sprawdzisz w zakładce Aktualności. Nad przyszłością możemy popracować wspólnie. Wystarczy użyć formularza kontaktowego lub odwiedzić moje media społecznościowe.

Kariera naukowa


Po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 r. podjąłem pracę w Katedrze Ekonomii tej uczelni. W 1978 r. uzyskałem stopień naukowy doktora, a w 1986 r. – habilitację. Od 1986 r. byłem związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1978–1979 oraz 1985–1986 odbyłem staże naukowe w Uniwersytecie Columbia i Uniwersytecie w Chicago, zaś w 1990 r. – w London School of Economics. W 1994 r. otrzymałem tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Sfera publiczna


Od lat 90. pełniłem szereg ważnych funkcji publicznych w kraju. W 1990 r. zostałem doradcą i konsultantem w Ministerstwie Finansów, a następnie Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 r. objąłem stanowisko konsultanta Banku Światowego. W latach 1994–1996 byłem wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta RP.

Dwukrotnie pełniłem funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004-2005 byłem premierem rządu RP, a w czasach nam bliższychPrezesem Narodowego Banku Polskiego (2010-2016).

Organizacje międzynarodowe


Większości naszych rodaków znany jestem głównie z pełnienia państwowych funkcji publicznych, ale miałem również możliwość pracy i reprezentowania naszego kraju za granicą. W 2003 roku objąłem funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadałem m.in. za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003-2004).

W latach 2006 – 2008 byłem sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a przez kolejne dwa lata (2008-2010) pracowałem jako dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jako Prezes Narodowego Banku Polskiego działałem w ramach Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) oraz uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego. W latach 2012-2016 byłem Przewodniczącym Komitetu Sterującego Inicjatywy Wiedeńskiej 2, a od 2013 do 2016 r. – członkiem Central Bank Governance Group działającej w ramach Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei (BIS).

W latach 2011-2015, jako pierwszy w historii przedstawiciel Europy i naszego regionu, pełniłem funkcję Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W 2017 roku zostałem członkiem Eminent Persons Group, która doradzała krajom G20 w kwestiach rozwoju światowej infrastruktury finansowej.

Od 2011 do 2017 r.. W latach 2011-2015 pełniłem również funkcję przewodniczącego.

Europa


26 maja mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego wybrali mnie na stanowisko polskiego posła do Parlamentu Europejskiego. Ponad 180 tysięcy głosów to wynik rekordowy w historii tych wyborów w regionie łódzkim. To również rekordowe zobowiązanie dla mnie, w mojej codziennej pracy. Jako członek parlamentarnej Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych oraz Komisji Handlu Międzynarodowego staram się koncentrować na tematach bliskich ludziom. Kwestie podatkowe, relacji między instytucjami finansowymi i klientami, rozwój przedsiębiorczości dzięki handlowi, to tematy, które poruszam na posiedzeniach Komisji oraz całego Parlamentu Europejskiego.

Rodzina


Od urodzenia jestem łodzianinem. Przez całą karierę zawodową staram się promować moje miasto i Polskę na świecie. Jestem szczęśliwym mężem i tatą dwójki dorosłych dziś już dzieci. Największą radością jest dla mnie bycie dziadkiem. To też codzienny dzwonek alarmowy, przypominający o tym, że poruszane dziś tematy zmian klimatu, ochrony wartości demokratycznych, czy bezpieczeństwa ekonomicznego dotyczą przyszłości najmłodszego pokolenia naszej wspólnej Europy.